noni_tuan

Chuyên tư vấn, cung cấp mỹ phẩm và dụng cụ ngành tóc. Luôn cập nhật sản phẩm mới nhất. Dòng sản phẩm chuyên nghiệp: Posa (Germany), T-Top (Ytalya), Prowell (Ytalya), Prothy'S, AIZO (Korea). Uy tín _ Trách nhiệm _ Giá cả cạnh tranh _ Bảo hành máy từ A đến Z. Chi tiết liên hệ: 0908922338 gặp Tuấn

1. CÁC LOẠI MÁY

                    118.MAY KEP BANG TRUNG HIEU TOKYO,MAY KEP REVLON (USA)
                                 117.MAY SAY CONG SUAT 2300W HIEU TOTO (JAPAN)
                               116.MAY KEP CUP VAO VA VANH RA HIEU V&G (KOREA)
                      115.MAY SAY CONG SUAT 2000W HIEU TOTO LOAI TOT (JAPAN)
                              114.MAY KEP DUOI BANG TRUNG HIEU CODOS (KOREA)
        113.MAY KEP DUOI BANG 2 PHAN HIEU BARUN VA HIEU CON BEO(LOAI TOT).
112.MAY KEP DUOI CO TRUNG HIEU HAIRDRESING TOOD,VA HIEU VS_117. 
111.MAY KEP DUOI CHAN TOC VA TAO KIEU 4WAY HIEU GLA(LOAI TOT).
                      110.MAY KEP DUOI BANG TO (LUOI VANG)HIEU CHAOPA(NEW).
109.MAY KEP DUOI HIEU PROFESSIONAL VA KEP UON DON SIZE NHO NUT BAM (LOAI TOT).
108.MAY KEP DUOI BANG TO LOAI TOT HIEU KACHI & KASAWA JAPAN.
 107.MAY SAY TOC LOAI 2100W (CO NUT GIO TRUC TIEP) O CAM 3 CHAU LOAI TOT.
105.TONG DO CAT TONG SAC 2 BIN (NEW) 
                                   104.MAY UON SETTING 40 DAY CO ON AP (NEW)
                           103.DAY THUN CHONG NHIET UON SETTING LOAI 1/2 KG
102.MAY HAP DAU OZON & MAY UON SETTING 32 DAY (LOAI 22OV)
101.MAY HAP DAU OZON MAN HINH DIEN TU (LOAI MOI NHAT,TOT NHAT) 
                                       100.MAY HAP DAU OZON (CHAN CHU THAP)
99.CÂY XƯƠNG UỐN SETTING KIEU 2 LỚP GIUP THAO TAC NHANH & HIEU QUA (BAN DUNG HANG LOAI 1)....V...V.........
             98.NEM MASSAGE LOAI 1.80M GIUP THU GIAN TRONG LUC GOI DAU. 
                                    97.LOAI XUONG NHUA UON SONG NUOC (NEW)
                96.MAY KEP DUOI LOAI MAU DEN 1,8 IN VA LOAI 2,5 IN (LOAI TOT)  
94.KEP DUOI CHAN TOC & TAO KIEU DA NANG,KEP DUOI 3.5 IN HIEU NANO LOAI 1
93.MAY UON TREO 20 DAY VA LOAI 24 DAY CO TUNG CONG TAC TREN DAY.                
                       92.MAY SAY TOC CHINH HIEU KOREA 1300W DUNG DE TAO KIEU.
91.MAY KEP DUOI TAO KIEU DA NANG BANG 2,5 IN HIEU BARUN (GERMANY)
                                   90.DEN RAY TAI LOAI SAC BIN CHUYEN NGHIEP.
                                       89.MAY XONG LOAI 2 CAN NONG VA LANH. 
                            88.MAY HAP DAU OZON HIEU CO GAI (LOAI DAU TIEN)
                                   87.MAY DIA DAO VOI CHUC NANG TAO NHIET NONG.
                          86.NOI NAU KEO WAX LONG TAY VA CHAN GIA TRUNG BINH.
 85.MAY CAO CHAN MAY & KHAC CHU DA DANG HIEU BABYLISS CHUYEN NGHIEP.
 84.MAY SETTING TONI&GUY (CAY SUONG SU DUNG DUOC 2 DONG DIEN 220V_ 24V)
                83.MAY SAY LOAI 2300W (CO SAP THOM & DEN CHIEU SANG LAZE)
                                    82.MAY SAY HIEU BABYLISS PRO (CHINH HIEU)       
                       81.CAY LOON DAU TO VA NHO,MAY SAY LOAI 2000W (LOAI TOT)
80.CHEN LAC THUOC NHUOM,NON MOC LIGHT,CHEN DUNG THUOC,LUOT NHUOM
         79.DONG HO KIEM SOAT THOI GIAN UON DUOI NHUOM,BAO TAY CAO SU.
                    78.BO LUOT CAT TOC & LAM TOC HIEU TONI & GUY LOAI TOT.
77.MIENG NHUA CHOANG DE CAT TOC,CO 2 SIZE NHO & LON. 
  76.MAY SAY 750W (NEW) CO THE LAM CHUONG TRINH TANG CHO KHACH HANG.
               75.TONG DO CAT TOC LOAI SAC BIN HIEU CODOS CO 2 BIN ROI LOAI TOT.
                         74.TONG DO CAT TOC CO DAY HIEU YBL LOAI TOT.
                                   73.CAN DO TRONG LUONG THUOC NHUOM TOC.
          72.MAY UON SETTING LOAI 40 DAY DUNG CO ON AP (LOAI TOT NHAT)
                                                                   71.BO CHEN NHUA VA MAY KHUAY TAN (CAM DIEN) DUNG DE TRON THUOC NHUOM VOI OXY 1 CACH HOAN HAO.
70.MAY SAY TOC HIEU GENIDA 1200W (LOAI 1)
                               69.MAY KEP CUP VAO VA VANH RA  CO TRUNG (LOAI 1)
68.MAY UON SETTING MINI LOAI 20 DAY.
 67.HOP DUNG ONG LO CO NHIET NONG DUNG DE TAO NEP TOC XOAN( CO 3 GIA )
                 66.MAY KEP DUOI TOC 3 IN LOAI TOT (CHINH HIEU BABYLISS)
                          65.CAC LOAI LUOC DUNG DE NHUOM TOC ( LOAI TOT )
                                  64.KEP VIT NHOM LOAI NHO DUNG DE GIM TOC XOAN.
                             63.XE DAY DUNG DUNG CU LAM TOC LOAI CAO CAP.
62.MAY SAY KHO LOAI TREO & LOAI DUNG CAN NHUA (LOAI 1)
                                   61.MAY HAP DAU DUNG VA TREO (LOAI THUONG)
                      60.MAY HAP DAU OZON TRI LIEU DA NANG (CO 2 GIA TIEN)             
      59.DUNG CU DE LAM UON TOC SETTING BANG MAY SAY (NEW)
 58.MAY KEP DUOI 3 TRONG 1( DUOI THANG_CUP VAO_VANH RA) HIEU BABYLISS.
57.BINH XIT NUOC (TRANG VA XANH DUONG)
   56.NON TAO NHIET NONG DUNG DE HAP KHO (DUNG KHI NHUOM,HAP DAU)
      55.MAY KEP DUOI TOC DIEN TU VA MAY KEP NUT BAM HOA VAN HIEU KATO.
                                                                 54.KEP DUOI TOC DIEN TU MAU DEN & KEP DUOI NUT BAM MAU TRANG
53.MAY KEP DUOI TOC BANG 2 IN LUOI INOX ( LOAI TOT )
52_MÁY KẸP DUỖI TÓC BẢNG TRUNG HIỆU JAPAN ( LOAI 1 )
51.MÁY UỐN SETTING LOẠI 32 DÂY VÀ 40 DÂY(CÓ ỔN ÁP VÀ KHÔNG ỔN ÁP)
50_MÁY KẸP CODOS, TÔNG ĐƠ SẠC BIN TRẮNG CAM,TÔNG ĐƠ SẠC ĐIỆN TỪ CO DONG HO BAO THOI GIAN HIỆU CODOS (KOREA)
                                            49_MAY SAY TOC CONG SUAT  MANH 2300W ( O CAM 3 CHI )                                    
48.MÁY KẸP CÚP VAO VÀ VANH RA) BẢNG 3 IN CHINH HIỆU CHAOPA. 
    47_MÁY SẤY TÓC LOAI 1500W CÓ ĐẦU CHỤP TÓC QUĂN.
  46_TÔNG ĐƠ DÙNG ĐỂ KHẮC HỌA TẠO KIỂU TÓC NAM HIEU BABYLISS
45CẶP ĐỰNG KÉO CẮT (CHỨA ĐƯỢC 12 CÂY)
   44_ KẸP ĐIỆN DÙNG ĐỂ BẤM CHỈ VÀ NHỰA ĐỂ NỐI TÓC LOAI 1.
   43_ MÁY UỐN SETTING TREO CÓ ĐÈN MÀU ( XUONG BANG SU )
42_ MÁY UỐN SETTING TREO LOẠI 40 DÂY.
41_ CÂY UỐN LOON ĐIỆN TỪ VÀ NÚT BẤM (LOẠI TỐT).
40_CÂY UỐN LOON INOX VÀ CAY NÚT BẤM HIỆU USA (LOẠI TỐT) 
39_ MÁY SẤY TÓC DICH XEO OSAKA 1800W.
38_ MÁY SẤY TÓC CHAOPA 1600W (CO 2 LOẠI ).
37_ MÁY SẤY TÓC AFUKA 1800W (LOẠI TỐT)
36_KẸP DUỖI TÓC MÀU ĐỎ,KẸP MÀU XÁM AFUKA, CÂY LOON AFUKA (LOAI TỐT).
36.KẸP DUỖI TÓC NÚT XOAY VÀ KEP ĐIỆN TỪ BẢNG LON.                                 
35 MÁY UỐN SETTING ĐỨNG 32 DÂY VÀ 40 DÂY(LOẠI CÓ ỔN ÁP VÀ KHÔNG ỔN ÁP)
34_KẸP BẤM GAY MAU DEN (LOẠI 3 LƯỠI).
33_ TÔNG ĐƠ SẠC HIỆU CODOS CHC-536 (LƯỠI BẰNG THÉP).
32_CÂY LOON LÀM PHỒNG DUỖI CUP (TỰ ĐỘNG XOAY).
31_ KẸP DUỖI OSAKA BẢNG NHỎ DA NANG (LOẠI TỐT)
30_ MÁY SẤY TÓC HIỆU CHAOPA 2000W (LOẠI 1)
29_ MÁY DUỖI TÓC (CO 3 SIZE) ĐIỆN TỪ (LOAI 1).
28_ MÁY TÔNG ĐƠ CẦM DÂY ĐIỆN HIEU PRO.
27_ MÁY DUỖI HIEU HONGKE VA MÁY SẤY 900W.
26_ MÁY TÔNG ĐƠ JANDA CẦM DÂY ĐIỆN (CO 2 LOAI)
25_ MÁY KẸP DUỖI CÓ TÍNH NĂNG PHUN HƠI NƯỚC.
24_ MÁY SẤY LOẠI TỐT VÀ HẤP DẦU TÚYP HIỆU OYA.
23 _ CÂY UỐN LẠNH HÌNH DẠNG RUỘT GÀ.
22 _MÁY SẤY TÓC CONG SUAT HIEU REDLINE 2000W (LOẠI TỐT).
21_ MÁY KẸP ĐEN VÀ MÁY SẤY HIEU GENNERY LOẠI 1000W.
20.KẠP BẤM GAY 3 LƯỠI(LOẠI KOREA)VÀ HẤP PHỤC HỒI TÓC GÃY VA YẾU.
19_ MÁY TÔNG ĐƠ HOT TOC CẦM DÂY ĐIỆN HIỆU WALL.
18.MÁY KẸP DUỖI TÓC CHINH HIEU CODOS (LOẠI NHỎ LUỠI BẰNG SỨ).
17_ MÁY SẤY TÓC DUNG SAY TAO KIEU 1800W (LOAI 1 )
16 .MÁY UỐN SETTING 40 DAY DUNG,NUT BẤM CẢM ỨNG (CÓ 2 MANG HINH)
15_ MÁY KẸP DUỖI CHINH HIỆU BABYLISS PRO( 3 IN LƯỠI BẰNG SỨ)
 14.TÔNG ĐƠ CẠO CHAN TOC MAU DO,MÁY BẤM GAY CHAOPA,MAY KẸP DUỖI.
13_MÁY TÔNG ĐƠ LOẠI SẠC CO 2 BIN ROI (LOẠI TỐT)..
         
12_MÁY HẤP DẦU OZON ĐA NĂNG (NEW)
11_ MÁY TÔNG ĐƠ SẠC HIỆU CODOS CHC-530.
   10 _MÁY TÔNG ĐƠ CHAOPA (LOẠI 1) CHIEU DAI DAY DIEN DAI 2,50 MET.
  9_ MÁY SẤY TÓC CHAOPAWAN 1800W.
   8_ MÁY BẤM GAY LOẠI CO NHIEN VA LOAI CO TRUNG ( LOAI 1 ).
  7_ MÁY KẸP DUỖI HIEU CHAOPA (NEW),HIEU VIGOR,HIEU OSAKA.
    6_ MÁY KẸP DUỖI HIEU OSAKA VÀ HIEU PANASONIC.
  5.MÁY KẸP HIEU YTALY DUOI SÁT CHÂN TÓC VÀ TẠO KIỂU XOAY THEO Y MUON.
   4_ MÁY TÔNG ĐƠ ĐIỆN TỪ CÓ 2 BIN (LOẠI TỐT).
  3. NỒI NẤU KEO NỐI TÓC LOAI 1,CHI VA SAP CAC LOAI. 
                   
2_ MÁY SẤY TÓC HIỆU VIL 2000W
                01(B).CAY TAO KIEU TOC UON LANH (NEW)               
               01(A).CAY TAO KIEU TOC UON LANH (NEW)