noni_tuan

Chuyên tư vấn, cung cấp mỹ phẩm và dụng cụ ngành tóc. Luôn cập nhật sản phẩm mới nhất. Dòng sản phẩm chuyên nghiệp: Posa (Germany), T-Top (Ytalya), Prowell (Ytalya), Prothy'S, AIZO (Korea). Uy tín _ Trách nhiệm _ Giá cả cạnh tranh _ Bảo hành máy từ A đến Z. Chi tiết liên hệ: 0908922338 gặp Tuấn

3. MỸ PHẨM

125.SUA XIT DUONG CHONG CHE NGON HIEU LEAGUE (NEW)
                          124.WAX GIU NEP TOC NAM HIEU NF_OSIS+_TONI&GUY_VS
                        123.KEM HAP DAU SIEU MUOT HIEU TOTO (MADE IN JAPAN)
                                   122.THUOC NHUOM HIEU AIZO'S (MADE IN KOREA)
                             121.THUOC NHUOM HIEU REVLON (CO LOAI 2 VA LOAI 1)
                                120.THUOC NHUOM HIEU V2 (MADE IN HONG KONG)
                        119.THUOC NHUOM HIEU COLOR CHART (MADE IN KOREA)
118.KEM HAP DAU HIEU SILVER MOON,KEM HAP DAC TRI HIEU REPAIR CARE. 

117.KEM HAP DAU HIEU JULUM (LOAI TOT)500ML,SAP GIU (NEP CUNG) TOC NAM HIEU OSIS (SCHWARKOPF)
                   116.KEM HAP DAU HIEU OLIVE OIL,KEM HAP DAU HIEU DECHAI.
 115.GEL NUOC TAO KIEU TOC XOAN HIEU S.K,NUOC SIT DUONG MAU HONG,GEL NUOC TAO KIEU TOC XOAN HIEU ROLISSE,WAX GIU NEP TOC XOAN HIEU MODELING.
    114.THUOC UON SETTING DANH CHO TOC KHOE HIEU TONDEO LOAI 500ML.
113.KEM U LANH CAO CAP VOI TINH CHAT DAC TRI GIUP CHO TOC SO VA YEU NHANH BONG MUOT HIEU HS (JAPAN),KEM DUONG VA GIU NEP TOC XOAN HIEU S.
112.KEM HAP DAU HIEU KS WHIET (FRANCE) LOAI 1000ML.
111.KEM BOI TREN DA DAU TRUOC KHI NHUOM DANH CHO DA DAU NHAY CAM.
 110.WAX GIU NEP LOAI TRUNG BINH  FENCAI NAP DO VA TRETMENT NAP XANH.
109.KEO XIT TOC CUNG TRUNG BINH_ TUYET DOI HIEU TONY&GUY,WAX KEO SOI GIU NEP TOC SETTING HIEU TONDEO.
108.THUOC NHUOM VOI CHUC NANG CHUYEN NHUOM PHU TOC DA BAC MOT BUOC RAT HOAN HAO VOI 8 MAU THOI TRANG HIEU CEFRE COLOR CREAM.
                        107.THUOC NHUOM TOC HIEU LANCUI (JAPAN) LOAI TOT.
  106.DAU GOI DANG GOI MAU DEN PHU BAC (VOI DUNG TICH NHIEU HON LOAI CU)
       105.THUOC NHUOM TOC HIEU 0YA COLORCHART ( GIA TRUNG BINH)
104.CHAI DAU BONG GIUP DUONG TOC & TAO DO BONG VOI 4 MUI HUONG SANG TRONG HIEU L'OREAL VA HIEU KORS (GEMANY)
  103.THUOC DAP SETTING 1OOOML VA CHAI PH 5.5 1OOOML CHONG NHUNG GIUP XU LY KY THUAT DUOI NHUOM, CHAT LUONG CUA KOREA ( GIA HOP LY ) 
102_KEM HAP DAC TRI + CHUC NANG SU LY CHO DUOI TOC YEU TRUOC KHI VO HOA CHAT HIEU WELLMATE LOAI 500ML (S/P_YTALY),KEM HAP TOC 1 PHUT MUI HUONG SANG TRONG LOAI 500ML HIEU POSA (S/P DANG CAP HIEN NAY)
101.THUOC DUOI LOAI MANH KHONG MUI HIEU PROWELL 500ML (S/P DANG CAP)
 100.MIENG COLAGEN DAP MAT VANG+DEN(NEW),MIENG COLAGEN TINH CHAT CA HOI KOREA+MIENG COLAGEN TINH CHAT CA HOI HIEU PUROZ,MIENG DAP MAT.

99.WAX VO KEO SOI GIU NEP TOC QUAN,SAP GIU NEP TOC NAM LOAI TRUNG BINH
98.KEM DUOI WELLA LOAI CUC MANH 1000ML CHUYEN DANH CHO TOC CUC KHOE VA DUOI CUC THANG (SAN PHAM CHAT LUONG)
97.KEM DUONG TU NHIEN CAO CAP KO LAM CUNG TOC DANH CHO TOC SETTING & TOC SUONG THANG SAU KHI GOI HIEU MARIO2 (S/P CUA KOREA)_SAP GIU NEP TOC TRUNG BINH HIEU L'OREAL. 
96.THUOC UON SETTING HIEU TONIC DANG NANG 3D + VOI TINH CHAT GIU AM TU NHIEN SAU KHI UON,KHONG GAY SO TOC KHO & YEU (S/P JAPAN)
95.TINH DAU BONG CAO CAP HIEU K.STYLE & HIEU LANCUI (FRANCE)
             94.CHAI DAU GOI & DAU XA HIEU AIZO'S DUNG TICH 500ML (S/P CTY)  
93.DONG SAN PHAM HIEU KS-WHIET (FRANCE) GOM CO:THUOC NHUOM-CHAI OXY NHUOM-THUOC DUOI-THUOC UON LANH LOAI MANH & LOAI YEU-THUOC UON SETTING-KEM HAP LANH 260ML (NEW)
92.BO HAP DAU CHUA TRI DANH CHO TOC HU TON HIEU QUA HIEU LANCUI.
91.THUOC NHUOM TOC HIEU VIVITONE 6OG (1/HOP KEM THEO OXY & KEM XA)
90.WAX CAM KEO SOI GIU NEP TOC UON MUI DIEU THOM LAU (THAILAN),SAP TIGI_L'REAL_OLIVE GIU NEP TOC NAM LOAI TRUNG BINH. 
89.THUOC NHUOM TOC HIEU COLOR SA (NEW) GIA TRUNG BINH.
88_ THUỐC DUỖI CAO CẤP DÀNH CHO TÓC KHỎE MANH HIEU D.
              87.KEO XIT TAO KIEU VA GIU NEP TOC QUAN LOAI TOT ( CO 3 LOAI )
     86.WAX GIU NEP TOC QUAN HIEU MEIYASI VA KEM HAP HIEU JROUOI FRUIT.
85.DAU GOI DUONG TOC & CHONG RUNG TOC.
84.WAX GIU NIEP TOC XOAN HIEU SPA VA KEM HAP PPT + CHUC NANG PHA VAO THUOC UON DUON CUC KY HIEU QUA HIEU KOREA 500ML
                       83.DAU GOI VA DAU XA HIEU T-T0P SAN PHAM USA (S/P TU YTALY). 
           82.THUOC DUOI TOC MANH HIEU FAONT LOAI 1000ML (GERMANY)
            81.BO HAP DAU CHUA TRI TOC HU TON HIEU QUA HUONG TRAI CAY.
                                                           80.THUOC DUOI,KEM HAP,NUOC DUONG,DAU GOI,DAU BONG HIEU STYLIZE.                 
                  79.COLLAGEN CA HOI KOREA & MADE IN FRANCE, KEM HAP Q10.
                      78.WAX HONG BED HEAD,KEM HAP ASA,KEM DUOI VIE 1000ML.
  77.KEM DUONG CO CHAT KEO SOI GIU NEP TOC UON 1 CACH TU NHIEN 300ML
 76.KEM BOI TAO DO BONG DANH CHO TOC KHO VA GAY,HOAC SAU KHI SAY.     
75.KEM HAP DAC TRI GIUP PHUC HOI TOC GAY VA YEU HIEU OSAKA 480ML
74.WAX GIU NEP TOC XOAN HIEU BED HEAD MAU VANG VA DO.
73.WAS CUNG BINGO NAP THIET LOAI 180ML DANH CHO TOC NAM (YTALY)
                           72.THUOC HO TRO PHA DUOI (DANH CHO TOC CUC KHOE).
  71.KEM DUONG GIU NEP TU NHIEN,VA KEO XIT GIU NEP TOC XOAN HIEU OLIVE.
    70.KEO NUOC DUNG DE NOI TOC HIEU QUA (BINH XONG ROI CHAM KEO).
                       69.THUOC DUOI,KEM HAP DAU,DAU BONG CHAI HIEU LADY.
68.THUOC DUOI MANH HIEU PROWELL LOAI 500ML.

67.BOT TAY CO NHIEU LOAI CO 4 GIA TIEN.
 66.HAP DAU 1 PHUT - KEM DUONG TOC - WAX VO KEO SOI HIEU AIZO'S (S/P CTY).
           65.DAU XA LOAI 5 LIT GIA 250.000D,THUOC NHUOM TOC HIEU CANDY.
            64.KEM HAP TOC HIEU KOREA NAP VOI LOAI TOT 1000ML.
63.SAP NAP THIET HIEU L'OREAL 100ML (DANG TRONG, BAO S/P KO CHAY NUOC)
    62.KEM HAP LOAI 1000ML HIEU ENZO & GOLDWFIL                                                    
61.TINH DAU BONG CO CHAT SERUM HIEU QUA CHO TOC SO YEU VA MOSSE
                                              60..KEM HAP TOC (NEW) LOAI TOT          
     59.THUOC NHUOM TOC HIEU BINGO EXTRA (MADE IN ITALY) DUNG TICH 100ML_,XIN RA MAT QUY KHACH SALON_CHAT LUONG CHAU AU_MAU NHUOM LEN CHAM,GIU MAU DEP BEN LAU CO DO BONG MUOT CAO.
   58.THUOC UON SETTING DANG GEL DANH CHO TOC KHOE 1000ML HIEU CATRE.
56.OXY LOAI TOT, NONG DO MANH HOP LY, KO LEN NHANH HAY QUA TRAM,KO GAY RAT DA DAU,MUI HUONG,KHANG DINH CHAT LUONG GIA 45.000/1LIT. 
   55.SAN PHAM KOREA MANICURE (HAP) TAO MAU CHO TOC CO 5 MAU CHINH GIUP CHO TOC BONG MUOT LAU PHAI MAU VA KHONG BI LEM MAU TREN NEN AO.
54.THUOC UONG SETTING & THUOC UON LANH LOAI KHOE-LOAI YEU (PROWELL)
  53.KEM HAP TOC LOAI 500ML HIEU OLIVE,100% CHAT OLIVE MUI SANG TRONG. 
                        52.KEM HAP TOC LOAI 1000ML + 6 CHAI TINH DAU HIEU KOREA.
     51.KEM HAP TOC LOAI 1000ML HIEU THE HAIR 960 MUI SANG TRONG THOM LAU
                 50.SUA DUONG TOC 220ML DUNG XIT SAU KHI GOI GIA TRUNG BINH.
   49.CHAI PH 5.5 (S/P KOREA) GIUP XU LY TOC YEU TRONG QUA TRINH DUOI NHUOM VA XIT LEN SAU KHI HOAN THANH BUOC 1 VA 2,TINH DAU (KOREA) DUNG DE FA VAO NHUOM_HAP_DUOI_DAU XA GIUP CHO TOC MEM MAI VA BONG MUOT.
     48.THUOC DUOI TOC HIEU KOREA 1000ML DANH CHO TOC KHOE TRUNG BINH
                         47.DAU GOI VA DAU XA HIEU POSA 500ML (GERMANY)
 46.THUOC DUOI TOC HIEU CODYRES 1000ML DANH CHO TOC KHOE TRUNG BINH
    45.THUOC UON SETTING DANH CHO TOC TRUNG BINH VA YEU GIA TRUNG BINH. 
                                           44.THUOC NHUOM TOC HIEU VS.                                                         
               43.THUOC DUOI HIEU BOLL ROSS DANH CHO TOC KHOE TRUNG BINH.
     42.WAX GIU NEP TOC UON HIEU KATSBY, SAP GIU NEP TOC HIEU LEO.
            107.THUOC NHUOM TOC HIEU YSL HIAR COLOR(GIA TRUNG BINH)
           41.THUOC NHUOM TOC HIEU YSL HAIR COLOR (GIA TRUNG BINH).
                 40.DAU GOI VA DAU XA HIEU GRAID LOAI BINH 5 LIT GIA RE.               
39.KEM HAP DAU HIEU COLISI 500ML (LOAI TOT)
                      38.THUOC NHUOM TOC HIEU GOLDWELL LOAI TOT (NEW)
                                 37.THUOC NHUOM TOC HIEU AFUKA (XANH VA TIM)
                     36.THUOC NHUOM TOC HIEU POSA HIEU GERMANY (LOAI TOT)
                          35.KEM HAP DAU HIEU SCHWARZKCPF (1000ML) LOAI TOT.
34.THUOC NHUOM HIEU NICOLAR,HAP DAU HIEU GRAID,DAU BONG CAVIAR
                                   33_THUỐM NHUỘM TÓC  VÀ OXY HIỆU BF.GIRL No1 
                             32_THUỐM NHUỘM TÓC  HIỆU VIVID (GIA TRUNG BINH)
   31_THUỐC UỐN TÓC TRUC TIEP 2 CHỨC NĂNG (UỐN SETTING VA UỐN LẠNH CAO CẤP) _SỐ 1 LÀ DẠNG GEL SỐ 2 LÀ DẠNG NƯỚC 120ML SẢN PHẨM KOREA
30_BỘT TAY MÀU LIGHT (CÓ NHIỀU MÀU)
     29THUỐC UỐN SETTING DÀNH CHO TÓC TRUNG BINH VA UON DON TỰ NHIÊN HIỆU OBEROU (ITALY)
               28_THUỐC NHUỘM TÓC HIỆU KISSILK (KOREA) GIA TRUNG BINH.  
                                                                        27_KEM PPT PHỤC HỒI TÓC GÃY VA YEU (SAN PHAM DANG CAP) HIỆU PROWELL_KEM HẤP PHỤC HỒI TÓC GÃY YẾU HIỆU T.TOP(USA)
        26_WAX KE0 SỢI BEAHEAD TIM,DƯỠNG BÓNG CAO CẤP(S/P KOREA),SÁP TÍM GIỮ NẾP TÓC NAM,WAX KEO SỢI BEST CAM GIỮ NẾP TÓC UỐN.      
25.WAX KEO SỢI GIỮ NẾP TÓC UỐN 350ML HIỆU PROWELL MUI SANG TRONG.      
24_THUỐC NHUỘM HIỆU JOUROI FRUT ,HIEU GRISAN ,HIEU VENUS.
23_THUỐC UỐN SETTING DÀNH CHO TÓC KHOE VA TÓC TRUNG BÌNH HIỆU DS
 22_ GEL AFUKA(TẠO KIỂU UON GIA VÀ GIỮ NẾP TÓC UỐN)
21_ DẦU GỘI, DẦU XẢ, DẦU HẤP, SỮA DƯỠNG TÓC HIỆU BLUME VOI TINH CHAT HUONG HOA HONG SANG TRONG ( S/P CUA GERMANY ) CHẤT LƯỢNG HOAN HAO.
20_ THUỐC NHUỘM OSAKA,HẤP DẦU OSAKA,OXY LEAVIN (N)
19_THUỐC DUỖI DÀNH CHO TÓC KHỎE TRUNG BÌNH VÀ YẾU HIỆU CAMPUS
18_ KEM HẤP DẦU BÚN NỌN HIỆU WELLMATE 500ML(LOẠI TỐT)
17_ DAU GOI SIEU LANH BAC HA,KEM LUSION PHỤC HỒI KHÔ YẾU SAU KHI GỘI.
 16_ KEO XỊT TÓC SAU KHI TẠO KIỂU(LOẠI CỨNG VỪA)
 15_ SÁP POSA GIỮ NẾP TÓC NAM (CỨNG TUYỆT ĐỐI) ,SÁP PROWELL (CỨNG VỪA)
CHẤT LƯỢNG CÔNG TY (SAN FAM CUA GERMANY).                                      
 14_ HẤP PHỤC HỒI POSA(GERMANY),HẤP HỒNG,HAP TÍM(KEM TRẮNG,LOẠI TỐT).
CHẤT LƯỢNG CÔNG TY
 13_ THUỐC UỐN SETTING DÀNH CHO TÓC KHỎE HIỆU ENERGY(1000ML)
12_ THUỐC DUỖI CAO CẤP THỜI GIAN 20 PHÚT HIỆU ARTIST (1000ML) S/P KOREA KHÔNG GÂY KHÔ TÓC (SAN PHAM DANG CAP HIEN NAY)
11 _THUỐC UỐN LẠNH DÀNH CHO TÓC KHỎE HIỆU WAVE THỜI GIAN 20 PHÚT (1000ML) CÓ MÙI THƠM VÀ BÓNG MƯỢT(LOẠI TỐT)
10_ HẤP DẦU MÀU KOREA CÓ 12MAU (500ML),SÁP TÓC NAM L'OREAL
 9_ HẤP DẦU HIỆU GARDEN 1000ML(LOẠI TỐT),HẤP DẦU HIỆU RECYS
8_ KEM HẤP DẦU LOẠI RONG BIỂN HIỆU HAIR SALON(1000ML) 
 7_ TÚI NILON TRÙM TÓC ĐỂ SẤY KHÔ HỖ TRỢ KHI ĐÔNG KHÁCH(dành cho uốn giả)
6_  THUỐC NHUỘM TÓC  VÀ OXY HIỆU FREECIA
 5 _THUỐC DUỖI DÀNH CHO TÓC KHỎE TRUNG BÌNH VÀ YẾU 1OOOML
4_  TINH DẦU BÓNG HIEU T.TOP,HIEU PROTHY'S,HIEU HEUS,HIEU POSA.
3_ KEM HẤP PHỤC HỒI TÓC KHÔ,GẪY,YẾU CAO CẤP HIỆUAIZO'S(ITALY)
2_ KEM HẤP DẦU VỚI CHẤT BÚN NỌN HIỆU XY 1000ML(FRANCE)
1 _ DƯỠNG BÓNG HIỆU HEUS (KOREA) ƯU ĐIỂM DÙNG CHO TÓC KHÔ YẾU VÀ TÓC UỐN SETTING THEO PHONG CÁCH HAN QUOC,MIẾNG ĐẮP CHỐNG NHĂN VA QUẦNG THÂM MÍ MẮT (KOREA) S/P DẠNG BÁN TRÊN TIVI.
                                                                              
KHI QUY KHACH CO NHU CAU MUA MOI MAT HANG VOI SO LUONG NHIEU SE DUOC  GIA THANH TOT NHAT,BAO DAM GIA CANH TRANH.

2 nhận xét:

  1. Cho e địa chỉ shop đi ad. Hiệu grisan bao nhiu 1typ nếu e lấy nhiều thì ưu đãi bao nhiêu

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết rất hữu ích, nhưng nếu có thời gian các bạn nên thử tự làm kem ủ tóc siêu mượt này thử xem

    Trả lờiXóa